DECEMBER V SSG/ DICEMBRE AL TSS

bozic_page-0001.jpg

DECEMBER V SSG/ DICEMBRE AL TSS

ROMANTIČNO MIKLAVŽEVANJE…
DVE IZREDNI PONOVITVI OFF BROADWAY MUZIKALA
 
Jason Robert Brown
Zadnjih pet let  (The last five years) 
Mala dvorana SSG/ Ridotto TSS
režiserka/ regia : Jasmin Kovic 

četrtek, 5. decembra, ob 19.00 / giovedì 5 dicembre, ore 19.00
petek, 6. decembra, ob 19.00/ venerdì 6 dicembre, ore 19.00
 
igrata (in pojeta): Danijel Malalan, Patrizia Jurinčič Finžgar
instrumentalna skupina Glasbene matice
Mala dvorana SSG/ Ridotto TSS

Je zgodba o ženski in moškem, ki se iščeta, za trenutek tudi najdeta in začutita ter se spet diametralno nasprotno oddaljujeta. In veliko pojeta. (Danijel Malalan)  

Si tratta di un musical per due attori, due cantanti: è la storia di un uomo e di una donna che si cercano, si ritrovano e si allontanano, prendendo direzioni diametralmente opposte. E cantano. (Danijel Malalan)

producenti: SLOVENSKO STALNO GLEDALIŠČE, SNG NOVA GORICA, GLASBENA MATICA

l5y foto luca quaia (4).jpg

V GORIŠKEM ABONMAJU/ ABBONAMENTO PER GORIZIA
 
Carlo Goldoni
Krčmarica Mirandolina / La Locandiera
režiserka/ regia: Katja Pegan
Kulturni dom Gorica

ponedeljek 9. december, ob 20.30/ lunedì 9 dicembre, ore 20.30  

Mirandolinina svoboda je nalezljiva, poraja se iz dela in ljubezni. Ali kot je približno v času naše tokratne Mirandoline zapisal veliki psihoanalitik Freud: ljubezen in delo je vse, kar šteje. (Katja Pegan) 
 
La libertà di Mirandolina è contagiosa, nasce dal lavoro e dall’amore. O, come scrisse Freud in un tempo successivo alla nostra Mirandolina: l’amore e il lavoro sono tutto ciò che conta. (Katja Pegan)

producent/ produzione: Slovensko stalno gledališče/ Teatro Stabile Sloveno

mirandolina tss foto luca quaia (7).jpg

BONUS PREDSTAVA V ABONMAJU/ SPETTACOLO BONUS IN ABBONAMENTO  

Sabrina Morena, Martin Lissiach, Danijel Malalan
ZOIS_IT.SI globalni razsvetljenci/ illuministi globali
režiserka/ regia: Sabrina Morena
Velika dvorana SSG/ Sala principale TSS

sreda, 11. decembra, ob 19.00/ mercoledì 11 dicembre, ore 19.00
četrtek/ giovedì, 12. december/ dicembre, ob/ ore 19.00 – D1, MLADINSKI
petek/ venerdì, 13. december/ dicembre, ob/ ore 20.30 – A1, A2, A3
sobota/ sabato, 21. december/ dicembre, ob/ ore 20.30 – B1, B2, B3
nedelja/ domenica, 22. december/ dicembre, ob/ ore 16.00 – C1, C2  
 
Kako bi baron Zois danes opazoval dogajanje okrog sebe? Bi se znašel v sodobnem svetu interneta, socialnih omrežji in lažnih novic?
 
Come potrebbe oggi il barone Zois osservare gli eventi intorno a sé? Si troverebbe a proprio agio in un mondo moderno con internet, social network e fake news?
 
Producenti/ produzione: Slovensko stalno gledališče v sodelovanju z ZSKD in Gledališčem Miela/Zadruga Bonawentura
Teatro Stabile Sloveno in collaborazione con ZSKD e Teatro Miela/ Bonawentura

posebna cena/ prezzo speciale: 6 €

ssg-zois-foto-luca-quaia-16.jpg

 

VEČERNI SKLOP/ PROGRAMMA SERALE

Jure Karas
Realisti/ I Realisti
režiserka/ regia: Tijana Zinajić
Velika dvorana SSG/ Sala principale TSS

sobota, 14.december, ob 20.30 / sabato 21 dicembre, ore 20.30

Kabaret je namenjen vam, ki kljub plazu impresivno butastega materiala, ki ga dostavljata splet in televizija, še vedno zberete moč za pot do gledališča.
 
Questo cabaret è dedicato a tutti voi che, nonostante la quantità di materiale incredibilmente insulso proposto da web e televisione trovate ancora la forza di andare a teatro
 
producent/ produzione: SNG Nova Gorica

realisti (2).jpg

 
POPOLDANSKI PROGRAM/ PROGRAMMA POMERIDIANO
 
Državni ruski akademski balet E.Popov/ Balletto accademico di stato E. Popov
Ruski plesi/ Danze russe
Velika dvorana/ Sala principale

nedelja, 15. december, ob 17.00/ domenica, 15 dicembre, ore 17.00  

Glasba v živo, izvirni ruski repertoarji in ročno izdelani ter okrašeni kostumi.
 
Musica dal vivo, repertori autenticamente russi e costumi che sono preziose creazioni artigianali.

Slovensko stalno gledališče in ERT v sodelovanju z Artisti Associati Gorica

Teatro stabile sloveno, ERT, in collaborazione con Artisti Associati Gorizia

russian dances (2).jpg

 

IZVEN ABONMAJA/ FUORI ABBONAMENTO

Peter Handke

Lepi dnevi v Aranjuezu/ I bei giorni di Aranjuez
režiser/ regia Igor Pison
Mala dvorana SSG/ Ridotto TSS
 
nedelja, 29. decembra ob 16.00/ domenica 29 dicembre, ore 16.00
 
Dva lika, mož in žena, ki se odločita, da bosta preživlea sončni popoldne v pogovoru okrog ljubezni. Po besedilu letošnjega Nobelovega nagrajenca Petra Handkeja!
 
Un uomo e una donna, sono i due personaggi che decidono di passare un pomeriggio soleggiato parlando d’amore. Dal testo del Premio Nobel Peter Handke!
 
producent/ produzione: Slovensko stalno gledališče/ Teatro Stabile Sloveno

ssg lepi dnevi foto luca quaia (3).jpg

IN ŠE: otroške in mladinske predstave, gostovanja, dogodki izven. Vse informacije na spletni strani www.teaterssg.com
 
INOLTRE: spettacoli per bambini e ragazzi, eventi fuori abonamento…Tutte le informazioni sulla pagina www.teaterssg.com

Piškotki nam omogočajo, da analiziramo promet in delovanje naše spletne strani. Nastavitve piškotkov za našo spletno stran lahko kadarkoli spremenite. Zapri in nadaljuj